02.11.2019 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», яким внесено зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з рейдерством. Важливість законодавчого врегулювання цієї проблеми важко переоцінити, адже щороку трапляються сотні випадків рейдерського захоплення майна, жертвами якого стають як фізичні особи, так і бізнес.

Новий закон покликаний впровадити заходити, аби запобігти таким злочинам та посилити відповідальність за них.

Адвокат АО «Бонюк і парнери» Дмитро Бородкін розповідає про основні новації закону.

Захист від підробки документів

Відтепер посвідчувані нотаріусами рішення юридичних осіб, акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, акти про передання нерухомого майна до та зі статутних капіталів юридичних осіб, передавальних актів, розподільчих балансів мають викладатись на спеціальних бланках нотаріальних документів.
Кабінетом Міністрів України визначено порядок витрачання, зберігання, обігу таких бланків і звітності про їх використання, якого зобов’язані дотримуватись усі нотаріуси України. Також в Україні діє Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, в якому будь-яка особа може перевірити коли було витрачено бланк та з якою метою (який документ оформлено на бланку). Як відзначає Дмитро Бородкін, така новація забезпечує більш надійний захист від підробки важливих документів, пов’язаних з формуванням статутних капіталів компаній та обігом часток в них.

Позбавлення комунальних підприємств реєстраційної функції

Одна з ключови[ змін, яку передбачає закон – виключення з переліку суб’єктів державної реєстрації акредитованих суб’єктів. Мабуть, найбільше рейдерських захоплень майна здійснювались саме через такі акредитовані суб’єкти, найчастіше це комунальні підприємства. Тому, позбавлення їх повноважень щодо державної реєстрації, безумовно, значно знизить рівень зловживань у цій сфері. Відтепер реєстраційні функції здіснюватимуть лише державні реєстратори при місцевих держадміністраціях, приватні та державні нотаріуcи.

Зобов’язання державних реєстраторів

Згідно з законом, на державного реєстратора покладено обов’язок перевіряти обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, повноважень представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, направлених на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав у тих, а також під час проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи приватного права у випадках коли державна реєстрація прав проводиться не у результаті вчинення нотаріальних дій або не на підставі документів, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами місцевого самоврядування. При цьому повноваження представника мають бути посвідчені нотаріальною довіреністю.

Очевидно, що нотаріальну довіреність набагато важче підробити. Крім того, дійсність нотаріальної довіреності реєстратор має можливість і зобов’язаний перевірити в Єдиному реєстрі довіреностей.

Зміни для ТОВ та ТДВ

За новим законом, товариствам з обмеженою відповідальністю та товариствам з додатковою відповідальністю надано право в статутах змінювати передбачений законом порядок укладення значних правочинів.

Вимога закону щодо обов’язкового надання загальними зборами згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства, спричиняла значні труднощі в діяльності тих підприємств, вартість чистих активів яких була незначна. Фактично, такі підприємства для укладення будь-якого договору вимушені були проводити загальні збори.

Адвокат Дмитро Бородкін відзначає, що ухвалення такого закону – суттєвий крок для боротьби з рейдерством. Адвокати АО «Бонюк і партнери» відстоювали інтереси десятків клієнтів, які стали жертвами рейдерства, і нововведення закону забезпечать додатковий захист. Адвокати АО «Бонюк і партнери» надають юридичні консультації щодо механізмів запобігання рейдерству та фаховий захист інтересів у судах.


Читайте також: